Obveščenost iskalca zaposlitve o zaposlitvenem razpisu

Povprečen čas odgovorov delodajalcev o zaključku zaposlitvenega razpisa

Pri projektu CV-vizitka bom predstavil, kako bi lahko optimizirali komunikacijo in sledljivost pri neposrednem iskanju ...

CV Vizitka

Večina novih zasebnih delovnih mest na trgu dela ni objavljena v širši javnosti. Iskalci zaposlitve jih iščejo na različne ...

HR projekti