Dobrodošli na spletni strani

Obveščenost iskalca zaposlitve o zaposlitvenem razpisu

HRM

Pri projektu CV-vizitka bom predstavil, kako bi lahko optimizirali komunikacijo in sledljivost pri neposrednem iskanju zaposlitve. Tokrat se bom osredotočil na pereč problem ...

Sledljivost spletnih anket

Blog

Anketni vprašalnik je razširjena kvantitativna metoda zbiranja podatkov, ki jo uporabljajo bodisi podjetja za merjenje ...

CV Vizitka

HRM

Večina novih zasebnih delovnih mest na trgu dela ni objavljena v širši javnosti. Iskalci zaposlitve jih iščejo na različne ...